15/12/17  Tin của trường  250
hôm nay đi tập huấn cổng thông tin điện tử, học thêm được những điều mới mẽ
 25/04/16  Tin của trường  324
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Từ Thiện.